ยินดีต้อนรับ | Respect QLD

Respect Inc คือองค์กรผู้มีอาชีพทางเพศของรัฐควีนสแลนด์

และดําเนินงานโดยผู้มีอาชีพทางเพศ เราจัดเสนอข้อมูล การศกษา ึ

และบริการสนับสนุนและส่งตัวแก่ผู้มีอาชีพทางเพศทัวทั้งควีนสแลนด์ ่

เราได้รับเงินอุดหนุนให้ดําเนินการส่งเสริมความปลอดภัย

ความสามัคคี ความทัดเทียม และศกดิ์ศรีของผู้มีอาชีพทางเพศ ั

เพือให้ได้มาซึ ่ งผลส ่ ําคัญด้านสุขภาพและสังคมสําหรับชุมชนผู้มีอาชีพ ทางเพศ

News and Events

Respect Inc. Events November 2020 – Thai

คุณได้รับเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ที่สำคัญที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น งานนี้จัดขึ้นฟรีสำหรับผู้ทำงานให้บริการทางเพศเท่านั้น.

ข้อจำกัด เกี่ยวกับงานบริการทางเพศในรัฐควีนส์แลนด์ถูกกำหนดเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดขั้นที่ 3

ผู้ให้บริการทางเพศแต่เพียงผู้เดียวและผู้คนทำงานบริการในซ่อง สามารถทำงานในรัฐควีนส์แลนด์ได้หากคุณปฏิบัติตามแผนอุตสาหกรรมเพศสัมพันธ์

รัฐบาลควีนส์แลนด์ได้สั่งให้ผู้ทำงานให้บริการทางเพศไพรเวทหยุดงานให้บริการส่วนตัวทั้งหมดยกเว้นการจองทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

ทางกระทรวงสาธารณสุข 5 (Qld) ได้มีประกาศล่าสุดเมื่อ 20:22 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

Respect Inc พร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศ โทรหรือส่งข้อความหาเราได้

ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสัมผัสเงิน ใบหน้า ของคุณกินหรือสัมผัสผู้อื่นหรือเสื้อผ้าของพวกเขา

อย่าลืมบันทึกวันนี้ไว้น่ะ

3 มีนาคม 2020 นี้วันงานบริการทางเพศของทั่วโลก  ยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจร่วมชุมนุมกัน งานเริ่มระหว่างเวลาเที่ยง - 12น.ณ สถานที่สาธารณะเซ๊าท์พอร์ต Southport   4 มีนาคม 2020 รีสเปค มีงานการแสดงประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์คช้อป - และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่างๆ,...

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็ นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั ้งตั ้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และด าเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู

Share This