Lời chào hỏi | Respect QLD

Nhập Đề – Introduction

Kính chào bạn làm nghề buôn hương bán phấn đến tham dự buổi sinh hoạt huấn luyện Respect Inc (Hội Tôn Trọng). Mục đích của buồi sinh hoạt nầy là cung cấp thông tin và giáo huấn cho các người buôn hương. Bạn có thể chọn lựa học suốt cả chương trình hay chỉ chọn những phần có liên quan đến nhu cầu của bạn mà thôi. Chúng tôi không phải là chuyên gia trong nghề của bạn nhưng hy vọng rằ.

News and Events

Rình rập và theo dõi

Một số người bán dâm có thể gặp phải kẻ theo dõi hoặc khách hàng có hành vi có thể leo thang cao lên nữa thành rình rập, trong thời gian làm việc trong ngành. Có nhiều lý do tại sao mọi người có thể theo dõi bạn và nhiều cách nó có thể biểu hiện. Mục đích của bảng...

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, Trước khi giải phẩu Tips for male to female trans* workers, pre-op  Đối với một người buôn hương nam đóng vai nữ trước khi giải phẩu, xin tham khảo những hướng dẫn cho người nam làm nghề buông hương.  Nếu...

Share This