ยินดีต้อนรับ | Respect QLD

Respect Inc คือองค์กรผู้มีอาชีพทางเพศของรัฐควีนสแลนด์

และดําเนินงานโดยผู้มีอาชีพทางเพศ เราจัดเสนอข้อมูล การการศึกษา

และบริการสนับสนุนและส่งตัวแก่ผู้มีอาชีพทางเพศทั่วทั้งควีนสแลนด์ ่

เราได้รับเงินอุดหนุนให้ดําเนินการส่งเสริมความปลอดภัย

ความสามัคคี ความทัดเทียม และศักดิ์ศรีของผู้มีอาชีพทางเพศ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำคัญด้านสุขภาพและสังคมสําหรับชุมชนผู้มีอาชีพ ทางเพศ

News and Events

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู

รัฐบาลควีนส์แลนด์ได้สั่งให้ผู้ทำงานให้บริการทางเพศไพรเวทหยุดงานให้บริการส่วนตัวทั้งหมดยกเว้นการจองทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

ทางกระทรวงสาธารณสุข 5 (Qld) ได้มีประกาศล่าสุดเมื่อ 20:22 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

Respect Inc พร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศ โทรหรือส่งข้อความหาเราได้

ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสัมผัสเงิน ใบหน้า ของคุณกินหรือสัมผัสผู้อื่นหรือเสื้อผ้าของพวกเขา

อย่าลืมบันทึกวันนี้ไว้น่ะ

3 มีนาคม 2020 นี้วันงานบริการทางเพศของทั่วโลก  ยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจร่วมชุมนุมกัน งานเริ่มระหว่างเวลาเที่ยง - 12น.ณ สถานที่สาธารณะเซ๊าท์พอร์ต Southport   4 มีนาคม 2020 รีสเปค มีงานการแสดงประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์คช้อป - และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่างๆ,...

Share This