Archives | Respect QLD
Respect Round Table March 2019

Respect Round Table March 2019

Lunch and Pre-Rally Briefing Monday 4 March 11am – 12.30 Lunch, introductions, dress-ups, at the Brisbane Office 28 Mein Street, Spring Hill (Free, sex worker only)   1pm – 2.30pm Monday 4 March Decriminalisation Action at King George Square  (Free,...
Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Miếng xốp (Sponges) và hành nghề khi có đường kinh – Sponges and working with period  Miếng xốp là một cách hữu hiệu để hành nghề khi người bạn có đường kinh vì chúng sẽ hút đi một số lượng đường kinh để cho khách không biết đó là kinh .  Đối với khách mang áo mưa...