Archives | Respect QLD
Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Làm Tình An Toàn Hơn – Safer Sex Làm tình an toàn hơn là làm tình mà không có sự trao đổi các chất lỏng (tinh trùng, máu, máu kinh kỳ hoặc chất lỏng âm đạo). Các thực hành làm tình an toàn hơn bao gồm: Làm tình không thâm nhập Sử dụng bao cao su cho việc làm...
Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Mở Mắt ra, Chong Đèn Lên! Mỗi người của chúng ta có cách dò xét thân chủ của mình khác nhau, Người thì khám lúc đấm bóp cho họ, có người thì khi cho họ vào phòng tắm váo lúc bắt đầu làm cuộc hẹn, người khác thì chỉ tuột quần họ xuống rồi khám thẳng thừng. Nhiều bệnh...