Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset! | Respect QLD

Làm Tình An Toàn Hơn – Safer Sex

Làm tình an toàn hơn là làm tình mà không có sự trao đổi các chất lỏng (tinh trùng, máu, máu kinh kỳ
hoặc chất lỏng âm đạo). Các thực hành làm tình an toàn hơn bao gồm:
Làm tình không thâm nhập
Sử dụng bao cao su cho việc làm tình bằng hậu môn, âm hộ và miệng
Dùng màn cao su (dam) khi tiếp xúc bằng miệng với hậu môn hay âm hộ
Dùng bao tay bao bàn tay hay ngón tay lại trước khi cho vào âm hộ hay hậu môn
Nhiều người buôn hương không hôn khách của mình. Hôn gây rủi ro nhỏ truyền nhiễm như bệnh
mụn giộp (cold sores: mụn gây rát ngứa da miệng).

Một thân thể lành mạnh có thể là tài sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta!

A Healthy Body can be our best business asset!

Làm người buôn hương, ta đang cung cấp dịch vụ khoái lạc và nếu ta có thể khiến cho thân chủ
hứng khởi lên sớm được, thì họ có thể xuất tinh nhanh hơn và thân xác của ta cũng đỡ bị hành hạ
hơn. Bằng cách chỉ cho khách biết họ áp dụng các cách thức làm tình an toàn hơn mà vẫn có thể tận
hưởng nhục dục, ta có lẽ còn đóng vai trò nhà giáo dục cho một đời sống sinh lý an toàn đối với một
nhóm đối tượng trong cộng đồng.

Nhiều người của ta xem việc làm tình với khách khác với việc làm tình với bạn trai ở nhà . Vả lại cách
thức mỗi nơi mỗi khác, như ở nhà thì họ mặc tình hôn hít, điều này họ có thể không làm với khách, hoặc mặc quần áo đàng hoàng ở chỗ làm, chứ ở nhà mặc sao cũng được, đội tóc giả ở chỗ làm và khoát lên mình
một cá tính khác, ở nhà thì để tự nhiên v.v, Điều quan trọng là ta không nên hành lạc ở nhà thành
phóng túng làm suy giảm sức khỏe.

Các đồ làm tình an toàn hơn bao gồm Safer sex supplies include:

 Bao cao su đàn ông
 Bao cao su không có chất mủ cao su (Latex-free condom)
 Bao cao su nữ giới
 Màn ngăn chắn (dam)
 Bao tay (Gloves)
 Chất bôi trơn (lubricant)
 Bao ngón tay (finger cot)
 Miếng xốp (Sponge)
 Miếng chắn ngừa thai (diaphragm)

Share This