Blog | Respect QLD

International Whores Day ~ High Tea 2019

So what is this famous day that we celebrate each year? Well, it marks the date that the modern sex worker movement was born, in 1975. When prominent members of the sex worker community in Lyon, France, were jailed by the very same police who refused to...

read more

Brisbane

This is a sex worker only space, a busy bright hub of information, everything that you need to know about sex work in Brisbane

read more

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Miếng xốp (Sponges) và hành nghề khi có đường kinh – Sponges and working with period  Miếng xốp là một cách hữu hiệu để hành nghề khi người bạn có đường kinh vì chúng sẽ hút đi một số lượng đường kinh để cho khách không biết đó là kinh .  Đối với khách mang áo mưa...

read more

Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Làm Tình An Toàn Hơn - Safer Sex Làm tình an toàn hơn là làm tình mà không có sự trao đổi các chất lỏng (tinh trùng, máu, máu kinh kỳ hoặc chất lỏng âm đạo). Các thực hành làm tình an toàn hơn bao gồm: Làm tình không thâm nhập Sử dụng bao cao su cho việc làm tình bằng...

read more
Share This