Blog | Respect QLD

ข้อจำกัด เกี่ยวกับงานบริการทางเพศในรัฐควีนส์แลนด์ถูกกำหนดเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดขั้นที่ 3

ผู้ให้บริการทางเพศแต่เพียงผู้เดียวและผู้คนทำงานบริการในซ่อง สามารถทำงานในรัฐควีนส์แลนด์ได้หากคุณปฏิบัติตามแผนอุตสาหกรรมเพศสัมพันธ์

read more

Rình rập và theo dõi

Một số người bán dâm có thể gặp phải kẻ theo dõi hoặc khách hàng có hành vi có thể leo thang cao lên nữa thành rình rập, trong thời gian làm việc trong ngành. Có nhiều lý do tại sao mọi người có thể theo dõi bạn và nhiều cách nó có thể biểu hiện. Mục đích của bảng...

read more

รัฐบาลควีนส์แลนด์ได้สั่งให้ผู้ทำงานให้บริการทางเพศไพรเวทหยุดงานให้บริการส่วนตัวทั้งหมดยกเว้นการจองทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

ทางกระทรวงสาธารณสุข 5 (Qld) ได้มีประกาศล่าสุดเมื่อ 20:22 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

read more
Share This