Lời chào hỏi | Respect QLD
Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

 Giữ dương vật và hậu môn luôn được sạch sẻ và tránh dùng dầu thơm lên chỗ nầy.  Hãy xem xét dương vật, hậu môn và dái hay hòn dái của minh đều đặn và những vùng phụ cận xem có màu đỏ, rách, mụn hay mụn rộp thâm. Chúng ta sẽ dễ nhận ra khi nào có sự biến đổi một khi...
Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Miếng xốp (Sponges) và hành nghề khi có đường kinh – Sponges and working with period  Miếng xốp là một cách hữu hiệu để hành nghề khi người bạn có đường kinh vì chúng sẽ hút đi một số lượng đường kinh để cho khách không biết đó là kinh .  Đối với khách mang áo mưa...
Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Làm Tình An Toàn Hơn – Safer Sex Làm tình an toàn hơn là làm tình mà không có sự trao đổi các chất lỏng (tinh trùng, máu, máu kinh kỳ hoặc chất lỏng âm đạo). Các thực hành làm tình an toàn hơn bao gồm: Làm tình không thâm nhập Sử dụng bao cao su cho việc làm...
Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Mở Mắt ra, Chong Đèn Lên! Mỗi người của chúng ta có cách dò xét thân chủ của mình khác nhau, Người thì khám lúc đấm bóp cho họ, có người thì khi cho họ vào phòng tắm váo lúc bắt đầu làm cuộc hẹn, người khác thì chỉ tuột quần họ xuống rồi khám thẳng thừng. Nhiều bệnh...