การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking | Respect QLD

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู

เมื่อเราเจรจากับลูกค้าเป็นครั้งแรกทั่งเราและลูกค้าต่างฝ่ายต่างต่อรองกันจนกว่าจะตกลงกันได้โดยทั้งสองฝ่ายต่างเสนอเงื่อนไขของตน
โดยปกติ ถ้าการเจรจาและการวางขอบเขตของเราเป็นไปอย่างได้ผลมากเท่าไร การจองตัว (บุ๊คกิ้ง)

ก็จะยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้นเพราะเงื่อนไขพื้นฐานได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราอาจเจรจาและวางขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น เวลาที่เราจะว่าง ราคา บริการอะไรบ้างที่เราให้หรือไม่ให้
และลูกค้าต้องการอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากบริการที่เราให้ เรามีสิทธิที่จะคิดค่าบริการพิเศษซึ่งไม่รวมอยู่ในบริการ “มาตรฐาน” ของเรา
เป็นความคิดที่ดีที่ควรเจรจาความต้องการพิเศษก่อนการจองตัว ทั้งนี้เพื่อช่วยกำหนดความต้องการและขอบเขตของบริการให้เป็นที่แน่นอน
ถ้าลูกค้าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการรวมอยู่ในราคานี ้แล้ว

เขาอาจเกิดโทสะถ้าเราห้ามไม่ให้เขาทำสิ่งบางอย่างขณะที่เหตุการณ์กำลังเข้าด้วยเข้าเข็ม และอีกอย่างหนึ่ง
โดยการรับเงินก่อนที่เราจะให้บริการ เราจะสามารถตั ้งเวลาได้ว่าการจองตัวเริ่มเมื่อไรและจะเสร็จเมื่อไร
เรื่องนี ้จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการโดยไม่ต้องกังวล
โดยการจัดวางขอบแขตเกี่ยวกับอารมณ์ การเงิน จิตใจและร่างกายไว้เรียบร้อยก่อนเริ่มงาน เราก็จะสามารถให้บริการที่เราต้องการให้
ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เราต้องการ เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะปกป้องตัวของเราเองและให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการจากลูกค้า
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักในขอบเขตของเราและวิธีการที่เราจะเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ขอบเขตทั้งหมดเป็นไปอย่างมั่นคง
การเจรจาจะดำเนินต่อไประหว่างการจองตัว และอาจรวมถึงเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องการรับเงินจากมือลูกค้า การจัดให้เขาอาบน้ำฝักบัว
ห้ามไม่ให้เขาใช้มือลวนลาม หรือใช้กำลังรุนแรง และเรื่องอื่นๆ ที่ติดตามมาเป็นขบวน บางครั้งเหตุการณ์อาจจะคับขัน แต่โดยอาศัยความมั่นใจ
ความมีสติในการควบคุมสถานการณ์ ความสามารถในการเจรจาต่อรองกันใหม่ และการนำลูกค้าไปในแนวทางที่ถูกต้อง
ก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับความปลอดภัย เรื่องนี ้จะง่ายขึ้นด้วยการฝึกหัด และคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น
โปรดอย่าท้อถอยถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นตามที่คุณต้องการให้เป็น
การที่จะบอกลูกค้าไม่ให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่หาทางเลือกอื่นให้เขา มักจะไม่สำเร็จ ลองพูดว่า “ฮันนี่ย์ แทนที่จะเล่นคลึงนมฉัน
ฉันชอบให้คุณลูบก้นฉันมากกว่า” เหมือนกับการห้ามเด็กเล็กไม่ให้เล่นอะไรบางอย่าง โดยไม่หาของอื่นให้เขาเล่นแทน
ถ้าคุณต้องเจรจาสถานการณ์ที่ยากลำบาก โปรดนึกถึงกฎทองของการนำลูกค้าไปในแนวทางที่ถูกต้อง
พยายามใช้ความมีเสน่ห์ในขณะเดียวกับที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ พยายามหาทางเลือกอื่นให้เขา และทำให้เขาคลายคิดสิ่งที่เขาอยากทำ

Share This