Chính phủ Queensland đã chỉ đạo tất cả các hoạt động mại dâm tư nhân dừng lại. Nhưng bạn có thể làm việc trên mạng trực tuyến hoặc điện thoại. | Respect QLD

Bộ Y tế ra điều luật số 5 (Qld) đã được phát hành vào lúc 8h 22 phút tối Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020. Khoản tiền phạt khi vi phạm hướng này có thể lên tới $ 13,345.

Chúng tôi khuyên tất cả những người hành nghề mại dâm nên đổi sang dịch vụ tình dục trên mạng trực tuyến hoặc qua điện thoại.

 

Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi quảng cáo của mình thành các dịch vụ tình dục trên mạng trực tuyến và / hoặc điện thoại ngay lập tức.

 

Nếu cảnh sát có liên lạc với bạn, bạn hãy yêu cầu họ cho xem số thẻ làm việc, viết nó ra hay chụp ảnh bất kỳ tài liệu nào và sau đó gởi tin nhắn cho chúng tôi biết qua chi tiết liên lạc ở đường liên kết sau đây. Respect Inc. 

https://respectqld.org.au/contact-us/

Share This