Lời chào hỏi | Respect QLD

Nhập Đề – Introduction

Kính chào bạn làm nghề buôn hương bán phấn đến tham dự buổi sinh hoạt huấn luyện Respect Inc (Hội Tôn Trọng). Mục đích của buồi sinh hoạt nầy là cung cấp thông tin và giáo huấn cho các người buôn hương. Bạn có thể chọn lựa học suốt cả chương trình hay chỉ chọn những phần có liên quan đến nhu cầu của bạn mà thôi. Chúng tôi không phải là chuyên gia trong nghề của bạn nhưng hy vọng rằ.

News and Events

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, Trước khi giải phẩu Tips for male to female trans* workers, pre-op  Đối với một người buôn hương nam đóng vai nữ trước khi giải phẩu, xin tham khảo những hướng dẫn cho người nam làm nghề buông hương.  Nếu...

Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

 Giữ dương vật và hậu môn luôn được sạch sẻ và tránh dùng dầu thơm lên chỗ nầy.  Hãy xem xét dương vật, hậu môn và dái hay hòn dái của minh đều đặn và những vùng phụ cận xem có màu đỏ, rách, mụn hay mụn rộp thâm. Chúng ta sẽ dễ nhận ra khi nào có sự biến đổi một khi...

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Miếng xốp (Sponges) và hành nghề khi có đường kinh – Sponges and working with period  Miếng xốp là một cách hữu hiệu để hành nghề khi người bạn có đường kinh vì chúng sẽ hút đi một số lượng đường kinh để cho khách không biết đó là kinh .  Đối với khách mang áo mưa...

Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta! A Healthy Body can be our best business asset!

Làm Tình An Toàn Hơn - Safer Sex Làm tình an toàn hơn là làm tình mà không có sự trao đổi các chất lỏng (tinh trùng, máu, máu kinh kỳ hoặc chất lỏng âm đạo). Các thực hành làm tình an toàn hơn bao gồm: Làm tình không thâm nhập Sử dụng bao cao su cho việc làm tình bằng...

Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Mở Mắt ra, Chong Đèn Lên! Mỗi người của chúng ta có cách dò xét thân chủ của mình khác nhau, Người thì khám lúc đấm bóp cho họ, có người thì khi cho họ vào phòng tắm váo lúc bắt đầu làm cuộc hẹn, người khác thì chỉ tuột quần họ xuống rồi khám thẳng thừng. Nhiều bệnh...

Share This