Luật về Bao Cao Su ở Queensland – PA s77A – Condom laws in Queensland – PA s77A | Respect QLD

Ở Queensland điều bất hợp pháp là đề nghị cung cấp dịch vụ tình dục cho thân chủ mà không dùng
đồ phòng bệnh (bao cao su nam (condom), bao cao su nữ (femidom) và đập (dam) hay lá chắn nước
miếng. Chúng ta phải bảo vệ chống lại việc giao hợp thâm nhập và bằng miệng để tránh bị truy tố về
tội thiếu trách nhiệm ngăn ngừa mắc bệnh truyền qua đường sinh dục.
Cũng không hợp pháp nếu thân chủ đòi phục vụ sinh lý mà không sử dụng đồ phòng bệnh, làm hư
hỏng, phá vỡ hoặc lấy đi đồ phòng bệnh.
Thân chủ cố tình làm hư hại, sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng đồ phòng bệnh mà họ biết bị hư hại,
được xem là phạm tội và có thể bị Tòa quy tội và tuyên phạt.
Nên lưu ý rằng cảnh sát có thể đóng giả là khách hàng để dụ bắt các người buôn hương bằng cách xin
giao cấu hoặc quan hệ bằng miệng mà không cần đồ ngừa bệnh.
Dùng bao tay để quan hệ bằng tay là chính sách áp dụng trong lầu xanh có giấy phép, tuy vậy chưa
phải là điều bắt buộc pháp lý đối với các người buôn hương tư nhân ở Queensland.
Thế nào là khẩu dâm (hay quan hệ bằng miệng)? – What is oral sex?
Khẩu dâm có định nghĩa do Hình Luật Queensland 1899 cung cấp.
Tiết 229E (5) định nghĩa khẩu dâm có nghĩa là:

 • dùng bất cứ phần nào của miệng của một người nầy tiếp xúc với bất cứ phần nào của bộ
  phận sinh dục hay hậu môn của người kia
  Thế nào là giao cấu tình dục? – What is sexual intercourse?
  Giao cấu tình dục có nghĩa được quy định bởi Hình Luật Queensland 1899.
  Tiết 229D định nghĩa giao cấu như sau:
 • thâm nhập tới bất cứ khoảng nào của âm đạo, âm hộ hoặc hậu môn của người nầy bởi bất
  cứ phần cơ thể nào của người kia
 • người này thâm nhập tới bất cứ khoảng nào của âm đạo, âm hộ hoặc hậu môn của người kia
  dùng một vật nào đó
 • sự thâm nhập nầy không kể tới sự thâm nhập được thực hiện vì mục đích y học hay thi hành
  công pháp chánh đáng.
  Nhiệm vụ và trách nhiệm phải bảo vệ sức khỏe sinh lý – Sexual health duty of care
  Theo tiết 143 của Đạo Luật Sức Khỏe Công Công (Qld) 2005, một người cấm không được cố tình
  hay vô độ:
 • khiến cho ai đó bị nguy cơ nhiễm một thứ bệnh được xác nhận cần khống chế
 • làm ai nhiễm một bệnh phải một thứ bệnh đã được xác nhận cần khống chế
  Tuy nhiên, một người sẽ phạm tội nếu, khi người kia bị nguy cơ nhiễm bệnh, người đó
 • đã biết người kia đã bị nhiễm bệnh; và
 • tình nguyện chấp nhận nguy cơ bị truyền nhiễm

Nếu bạn muốn biết một bịnh được báo cáo cần khống chế là gì thì bạn có thể đến tiết 63 của Đạo
Luật Sức Khỏe Công Cộng (Qld) 2005. Bấm lên chỗ nối phía dưới thì bạn sẽ được dẫn tới Đạo Luật
Sức Khỏe Công Cộng.
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PubHealA05.pdf

Đạo Luật Buôn Hương (Qld) 1999 ghi ra những gì được xem là các bịnh hay lây qua tình dục (nhiễm
trùng) như những bịnh sau đây (tất cả đều xảy ra ở bộ phận sinh dục):

 • Chancroid (bịnh hạ cam)
 • Donovanosis (ung nhọt loét da)
 • Genital chlamydia (Bịnh truyền nhiễm)
 • Genital herpes (when lesions are visible) (nổi mụn khi vết thương thấy được)
 • Genital warts (when lesions are visible) (sùi mào gà) (khi vết thương thấy được)
 • Gonorrhoea (Bịnh lậu)
 • Human immunodeficiency virus (HIV) (có vi khuẩn thiếu chất miễn nhiễm ở người)
 • Lymphogranuloma venereum (hoa liễu nỗi hạch ở háng)
 • Syphilis (giang mai)

Bệnh hoặc điều kiện khác được luật định.
Một người buôn hương sẽ phạm pháp nếu hành nghề trong lầu xanh trong suốt bất kỳ thời gian
nào trong đó người ấy biết mình đã bị bịnh truyền nhiễm lây qua đường sinh lý. Điều nầy dựa trên
căn bản rằng bạn đã biết mình mắc bịnh qua tình dục trừ khi bạn cho thấy:

 • Khám nghiệm hay thử nghiệm y tế đã được thực hiện vào đúng những lúc được yêu cầu
  đúng theo các quy luật; và
 • Có điều hợp lý rằng người buôn hương tin tưởng rằng mình đã không bị mắc bệnh truyền qua
  sinh lý.
Share This