Nếu bạn có thể, bạn nên chuyển qua phục vụ trực tuyến và không trực tiếp đụng chạm càng nhiều càng tốt. | Respect QLD

Nhà thổ, Câu lạc bộ thoát y, tịêm massage đều đã được hướng dẫn để đóng cửa

Nếu bạn đủ điều kiện, Bạn nên đăng ký để được sự tài trợ tài chính của chính phủ ngay bây giờ. 

Nếu bạn có thể, bạn nên chuyển qua phục vụ trực tuyến và không trực tiếp đụng chạm càng nhiều càng tốt. Chúng tôi khuyên bạn nên đưa điều này vào quảng cáo của bạn bây giờ.

Đây là một số ý tưởng mà người kinh doanhmại dâm đang đưa ra ở Queensland: 

Cung cấp nhắn tin, qua điện thoại và các gói phục vụ từ xa cho các khách hàng thân thiết.

Cam bae (được điều hành bởi cùng một người với Ad Posta).

Snap Chat là một lựa chọn tốt. Bạn có thể biết nếu họ đang chụp ảnh màn hình, gọi video, không cần phải đăng ký với OnlyFans.

Yêu cầu khách hàng đến tặng donate (cống nạp).

Làm việc đó qua điện thoại, hãy thêm chúng vào quảng cáo của bạn ngay bây giờ.

Chúng tôi đang tổ chức một hội thảo đào tạo trực tuyến miễn phí về việc chuyển đổi sang hoạt động mại dâm không tiếp xúc, vào thứ tư ngày 15 tháng 4/2020.

 

Nếu bạn muốn tham dự hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thêm bạn vào RSVP.

Một sự hướng dẫn về làm việc trực tuyến trong hai tuần tới.

 

Các biện pháp và giới hạn khoảng cách xã hội đối với sự di chuyển của con người được áp dụng để bảo vệ bạn khỏi nguy cơ COVID-19.

 

Giữ an toàn, giữ sức khỏe và vui lòng liên hệ lại với chúng tôi nếu bạn có thêm nhiều câu hỏi hơn khi bạn nghĩ về chúng.

Share This