Respect Inc พร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศ โทรหรือส่งข้อความหาเราได้ | Respect QLD

ประกาศจากคณะนายกรัฐมนตรี:

สถานบันเทิงเริงรมย์ ซ่องอาบอบนวดและคลับอะโกโก้ด้ถูกปิดในเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ สำหรับร้านอาหารยังเปิดทำการอยู่ แต่รับสั่งออเดอร์จำเพาะนำอาหารออกไปเท่านั้น ส่วนโรงเรียนเปิดอยู่

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้คำแนะนำ:

ทุกคนต้องอยู่บ้าน อยู่ห่างจากผู้คน 1.5 เมตร และแนะนำให้ทุกคนอยู่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ห่าง 4 เมตรในแต่ละข้าง

 

ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสัมผัสเงิน ใบหน้าของคุณ และกินหรือสัมผัสผู้อื่นหรือเสื้อผ้าของพวกเขา

ทำความสะอาดพื้นผิวรอบข้างทั้งหมดบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พื้นผิวสัมผัสด้วยผ้าสกปรกหรือสิ่งอื่น ๆ เช่นกระเป๋าสตางค์ กุญแจ

ซักผ้าหลังการใช้งานทุกครั้ง ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากซักผ้าที่สกปรก

 

Respect Inc พร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศ โทรหรือส่งข้อความหาเราได้

https://respectqld.org.au/

Share This